Có 1 kết quả:

píng jūn qì wēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

average temperature