Có 1 kết quả:

Píng bà xiàn

1/1

Píng bà xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pingba county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou