Có 1 kết quả:

Píng pǔ zú

1/1

Píng pǔ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pingpu or Pepo aborigines (Taiwan), "plains tribes"