Có 1 kết quả:

Píng ān běi dào

1/1

Píng ān běi dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

North P'yong'an Province in west of North Korea, adjacent to Liaoning