Có 1 kết quả:

píng ān wú shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

safe and sound (idiom)