Có 2 kết quả:

Píng dìngpíng dìng

1/2

Píng dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pingding county in Yangquan 陽泉|阳泉[Yang2 quan2], Shanxi

Một số bài thơ có sử dụng

píng dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pacify

Một số bài thơ có sử dụng