Có 1 kết quả:

Píng dìng xiàn ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pingding county in Yangquan 陽泉|阳泉[Yang2 quan2], Shanxi