Có 1 kết quả:

Píng shān qū

1/1

Píng shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pingshan district of Benxi city 本溪市, Liaoning