Có 1 kết quả:

píng bǎi

1/1

píng bǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

yawing (of a boat)