Có 1 kết quả:

píng tān ㄆㄧㄥˊ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to spread out
(2) (fig.) to share equally