Có 1 kết quả:

píng fāng gōng lǐ

1/1

píng fāng gōng lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

square kilometer