Có 1 kết quả:

píng fāng qiān mǐ

1/1

píng fāng qiān mǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

square kilometer