Có 1 kết quả:

píng fāng chéng fǎn bǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

proportional to inverse square (physics)