Có 1 kết quả:

píng fāng gēn

1/1

píng fāng gēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

square root