Có 1 kết quả:

píng fāng yīng chǐ

1/1

píng fāng yīng chǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

square foot (unit of area equal to 0.093 m²)