Có 1 kết quả:

Píng chāng

1/1

Píng chāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pingchang county in Panzhihua 攀枝花[Pan1 zhi1 hua1], south Sichuan