Có 1 kết quả:

píng huǐ

1/1

píng huǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to level
(2) to raise to the ground
(3) to destroy