Có 1 kết quả:

Píng quán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pingquan county in Chengde 承德[Cheng2 de2], Hebei