Có 1 kết quả:

píng liú céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

stratosphere