Có 1 kết quả:

píng xiōng

1/1

píng xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flat-chested