Có 1 kết quả:

píng tái

1/1

píng tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) platform
(2) terrace
(3) flat-roofed building

Một số bài thơ có sử dụng