Có 1 kết quả:

píng xíng sì biān xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

parallelogram