Có 1 kết quả:

píng zhuāng běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

paperback (book)