Có 1 kết quả:

Píng gǔ

1/1

Píng gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pinggu rural district of Beijing, formerly Pinggu county