Có 1 kết quả:

Píng gǔ xiàn ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

former Pinggu county, now Pinggu rural district in Beijing,