Có 1 kết quả:

Píng lù xiàn ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pinglu county in Yuncheng 運城|运城[Yun4 cheng2], Shanxi