Có 1 kết quả:

Píng yīn

1/1

Píng yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Pingyin county in Ji'nan 濟南|济南[Ji3 nan2], Shandong

Một số bài thơ có sử dụng