Có 1 kết quả:

Píng yīn xiàn ㄆㄧㄥˊ ㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pingyin county in Ji'nan 濟南|济南[Ji3 nan2], Shandong