Có 1 kết quả:

píng jìng

1/1

píng jìng

phồn thể

Từ điển phổ thông

bình tĩnh, bình thản

Từ điển Trung-Anh

(1) tranquil
(2) undisturbed
(3) serene