Có 1 kết quả:

Píng dǐng shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pingdingshan prefecture level city in Henan