Có 1 kết quả:

píng tóu bǎi xìng ㄆㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

common people