Có 1 kết quả:

píng dǐng

1/1

píng dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

flat roof