Có 1 kết quả:

nián lì ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) calendar
(2) diary