Có 1 kết quả:

nián dù gǔ dōng dà huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

annual shareholders' meeting