Có 1 kết quả:

nián chǎn

1/1

nián chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

annual production