Có 1 kết quả:

nián lǎo lì shuāi

1/1

nián lǎo lì shuāi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old and weak (idiom)