Có 1 kết quả:

nián pǔ

1/1

nián pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chronicle (of sb's life)