Có 1 kết quả:

nián qīng

1/1

nián qīng

giản thể

Từ điển phổ thông

còn trẻ, trẻ tuổi

Từ điển Trung-Anh

young