Có 1 kết quả:

nián qīng

1/1

nián qīng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trẻ tuổi

Từ điển Trung-Anh

youthful