Có 1 kết quả:

nián líng

1/1

nián líng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tuổi tác

Từ điển Trung-Anh

(1) (a person's) age
(2) CL:把[ba3],個|个[ge4]