Có 1 kết quả:

bìng chēng

1/1

bìng chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) joint name
(2) combined name