Có 1 kết quả:

bìng gòu

1/1

bìng gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) merger and acquisition (M and A)
(2) acquisition
(3) to take over