Có 1 kết quả:

xìng xǐ

1/1

xìng xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fortunately

Một số bài thơ có sử dụng