Có 1 kết quả:

xìng hǎo

1/1

xìng hǎo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

may mắn, may thay

Từ điển Trung-Anh

fortunately