Có 1 kết quả:

yāo mó xiǎo chǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

insignificant wretch