Có 1 kết quả:

yòu mèi

1/1

yòu mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

younger sister