Có 1 kết quả:

yòu chóng

1/1

yòu chóng

giản thể

Từ điển phổ thông

ấu trùng của sâu bọ

Từ điển Trung-Anh

larva