Có 1 kết quả:

yòu chú

1/1

yòu chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young bird
(2) nestling