Có 1 kết quả:

yōu mén

1/1

yōu mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pylorus (anatomy)