Có 1 kết quả:

yōu jìng

1/1

yōu jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quiet
(2) secluded
(3) isolated
(4) peaceful